С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ УРЕЖДАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ХОТЕЛ МОРЕНИ И ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА, ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в Хотел Морени може да направите по един от следните начини:
• чрез резервационната форма на сайта www.hotelmoreni.bg
• чрез имейл: reservation@hotelmoreni.bg
• на един от следните телефони:
• +359 878 879 888
• + 359 (02) 907 85 00
• на място в хотела

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас електронен адрес. В нея се описват: типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на хотела, броя и възрастта на гостите, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, прочетете внимателно тази информацията и се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.

1.4. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да бъде платена авансово в размер на стойността на първата нощувка за всяко едно от заетите помещения в дните, които не са обявени като пакетни или празнични. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на нашия имейл (освен ако не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим на място в хотела.
• За резервации в дните от понеделник до четвъртък: 30% авансово плащане преди настаняване
• За резервации в дните петък, събота и неделя: 100% предплащане преди настаняване

1.5.При пакетни, групови и празнични предложения, по преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването си в размер на 100 (сто)% от сумата на резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на нашия имейл (освен ако не е договорен друг срок).

1.6. След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

1.7. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира въпросната резервация дори и в случай, че не може да се свърже с Вас.

1.8. Когато клиент направи резервация в Хотел Морени, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:
• чрез имейл: reservation@hotelmoreni.bg
• на един от следните телефони:
• +359 878 879 888
• + 359 (02) 907 85 00

2.2. При анулиране на потвърдена резервация за дните от понеделник до четвъртък) (не важи за пакетни и празнични предложения) 3 (три) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация за дните от понеделник до четвъртък) (не важи за пакетни и празнични предложения) 3 (три) или по-малко дни преди датата на настаняване, клиентът дължи неустойка в размер на преведения за резервацията депозит.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация за дните петък, събота или неделя (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 7 (седем) дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по – кратък от 15 (петнадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.6. При анулиране на потвърдена групова резервация в срок по кратък от 15 (петнадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.7. При анулиране на потвърдена резервация по празнично предложение в срок по кратък от 30 (тридесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.8. Хотел Морени си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:
• Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
• Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

2.9. Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни, само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

 

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
• Настаняване: след 14:00 ч.
• Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята, в случаите когато това е възможно и е предварително съгласувано с Рецепция, се заплаща допълнителна такса, както следва:
• при освобождаване на стаята до 15:00 часа се дължи такса, според обявения ценоразпис за късно освобождаване
• при освобождаване на стаята след 15:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката

3.2. Резервациите се пазят до 00:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3. В стаите на хотела не се допускат домашни любимци. Домашни любимци се допускат в лоби бара и ресторанта на хотела, като те трябва да бъдат вързани на повод и придружавани навсякъде от собственика си.

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.
Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1 Цените за настаняване в Хотел Морени са посочени на официалния сайт на хотела: www.hotelmoreni.bg

5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой в хотела /в български лева/.

5.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.

5.3. С дебитна или кредитна карта през официалната резервационна система на сайта.

5.4. С банков превод авансово по следната банкова сметка:

МОРЕНИ ТУР ЕООД
София, Природен парк Витоша
Банка: Юробанк България АД (Пощенска банка)
ЕИК: 202203873
IBAN: BG63BPBI88981027906601 /ДДС №: BG 202203873
МОЛ: Николай Божинов, BIC: BPBIBGSF

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1.Хотел Морени поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.
6.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

6.3. Всички цени, обявени в сайта на хотела www.hotelmoreni.bg, както и описани в имейл съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

6.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.

6.5. Хотел Морени е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

6.6. При форсмажорни обстоятелства /епидемии, бедствия и т.н./ не се възстановява сумата по резервацията, а се изготвя ваучер за ползване в срок от 1 месец от датата на настаняванe.

6.7. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

7. ОПЛАКВАНИЯ/ РЕКЛАМАЦИИ

7.1 Всички рекламации, свързани с качеството на предоставените от Хотела услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.